INDEPENDENCE STADIUM BAKAU @ 17:00

23/04/2016

Shooting Stars line-up

Peter Sesay 1

Lahai  Kallon 2

Musa Kamara 19

Abdul Karim Kamara 5

Mustapha Tamba Kamara 4

Suliaman Mayer Jalloh 8

David Bangura 12

Abdulai Keita Bangura 6

Ahmed Vandy 17

Gibrill Sanfa Kamara 11

Sheka Fofanah 9 (Captain)

Reserves

John Fillie 16

Gibrilla Kamara 13

Ibrahim Shuhab Kanu 7

Sajor Dengeh Jalloh 18

Joseph Kamara 10

Mohamed Sesay 14

Mohamed Sowa Junior 15

Coach: Charlie Wright

Match officials

Kelly Abderahnane –  Referee

Diba Hamedine –  Asst Ref 1

Dia El Hassen – Asst Ref 2

Lemghaifry Ali- Reserved Ref

Kabore Bertrand –  Match Commissioner

 

By Dalton Shyllon in Banjul

P